Анонимния от 379 г. за ярките неподвижни звезди

Продължаваме
да ви запознаваме с интересни фрагменти от проекта Хиндсайт, който от началото
на 90те насам все още не е преведен на български език, нито една негова част.
Запазил се е трактат на неизвестен автор, прочул се е като Анонимния от 379
година след Христа. В рамките на проекта той е бил преведен от старогръцки език
от Робърт Шмидт, с редакция на Робърт Хенд. От текста може да се направи
заключението, че авторът е бил египтянин и е написал своя трактат в Рим през
379 г. след Христа. Това е най-ранният запазен гръцки трактат, в който са
дадени подробни астрологични описани на ключови неподвижни звезди и на тяхното
влияние в наталната карта. Имало е продължителна гръцка традиция да се
използват хелиакалните изгреви и залези на неподвижните звезди при съставяне на
метеорологични прогнози, но това е било част от мунданната астрология (глобални
прогнози) и е нямало приложение по отношение на отделния човек. Трактатът е бил
написан в относително семпъл и разбираем старогръцки стил, който не
представлява особени затруднения. Без иносказателност и игра на думи,
характерни за редица автори, живели в античността.

В уводната
част към превода се говори и за други антични автори, които са повдигнали
въпроса за неподвижните звезди. В своя Тетрабиблос Птолемей коментира влиянието
на различните части от съзвездията. В Либер Херметис също има обширна
глава, която третира този въпрос. С какво е интересен трактатът на Анонимния?

На първо
място той включва доста обширно изложение на материала. Птолемей дава само
планетарни съответствия на неподвижните звезди. Либер Херметис включва
по-обемна информация, отколкото е представено в Тетрабиблос, но се ограничава
до ключови думи и планетарни съответствия. Анонимния дава повече материал,
който включва не само планетарни съответствия, а и описание на влиянието на
звездите в зависимост от ъгъла в хороскопа, който заемат и какво е то в
зависимост от комбинацията им с различни планети.

Един от
най-големите проблемни моменти, които са разгледани в този текст, е свързан с
една от методологиите. И в съвременната астрология има много дебати относно
това как да се тълкува влиянието на неподвижните звезди, които се намират далеч
от еклиптиката. Някои астролози в такъв случай използват еклиптичната дължина
независимо от ширината. Други разглеждат аспектите между звезди и планети. Има
и астролози, които смятат, че звезди извън еклиптиката могат да се използват
само ако телесно са разположени около меридиана или хоризонта.

Анонимния
дава отговор на този въпрос, който вероятно е бил разглеждан и в други антични
трактати. Звездите се разделят на две групи – зодиакална и извънзодиакална. Под
зодиакални неподвижни звезди се имат предвид такива, които са с достатъчно
малка ширина, така че те могат да бъдат разгледани подобно на планетите.
Независимо от ширината, градусът на еклиптичната дължина определя качеството на
звездата. Вероятно античните автори не са придавали голямо значение на
телесните позиции на небесните обекти в рамките на Зодиакалния кръг. Те са
разглеждали градуса от еклиптиката – той е имал значение, а не фактическата
локация на обекта над или под еклиптиката. А що се отнася до звездите извън
еклиптиката, те са се оценявали според еклиптичния градус, заедно с който са
изгрявали, залязвали, кулминирали или са били в антикулминация. Анономния
фактически разглежда само градуса, заедно с който обектът изгрява. Планета не
може да аспектира неподвижна звезда, с изключение на случаите, когато тя
аспектира градуса на някоя от повратните точки (ъглите), или когато дадена звезда
попада върху някой от ъглите, или когато има планета на ъгъл и звезда на друг
ъгъл. За Анонимния ъглите на локалната сфера са единственият фактор, според
който една неподвижна звезда извън еклиптиката може да бъде свързана с някоя
планета в хороскопа. Единственият нерешен въпрос засяга разстоянието на
неподвижната звезда от еклиптиката, тоест колко близо до еклиптиката трябва да е
разположена, за да се приеме, че се намира в Зодиакалния кръг.

Има един
въпрос, който е свързан с дължината на звездите, които се проектират върху
еклиптиката, тоест в Зодиака. Според текста дължините са били пресметнати
посредством корекция на позициите, включени в звездния каталог на Птолемей в
Алмагест, като се добавя по един градус на столетие. Но като резултат се
получават дължини, които доста точно съответстват на дължините на същите звезди
в сидеричния Зодиак с използване на айанамша на Фейгън-Алън. В своя трактат
Анонимния често споменава за тези позиции с позоваване на тропическия Зодиак.

Античният автор споделя собствен опит и се позовава на
него. Той уважава древната традиция на своите предшественици, но при това не
подхожда догматично и закостеняло, а се занимава с независима изследователска практика
и стига до собствени изводи.

”Когато
тези звезди бележат часа на раждане [изгряват] или кулминират, нативът ще бъде
орисан с щастлива съдба почти от ранна възраст и в родното си място. Но ако
една от ярките звезди се намира в залеза по време на раждане, това ще донесе
просперитет около средна възраст и в чужда държава, освен това дава успешен
брак и изгодно наследяване на богатство повече благодарение на обкръжението,
отколкото на особи от женски пол. А ако някоя от ярките звезди се намира под
земята [в антикулминация], при благоприятна генитура, това ще донесе на натива
късмет и просперитет в старостта, и такива хора преуспяват посредством големи
кредити (вложения), тъй като това място е невидимо – и тяхната смърт може с
нещо да е забележителна и да получи широк обществен резонанс. Тъй като това
място показва раждането на тялото след смъртта; говорим за тях във връзка с
благородна съдба [бел. прев.: изречение с неясен смисъл; в античната
елинистична астрология, за разлика от индийската, въпросът за многобройните
реинкарнации на душата и кармата не е предмет на обсъждане; подземният ъгъл в
античната астрология има отношение към въпроси, свързани с физическия завършек
на живота – преди и след смъртта]. И като цяло онзи, който е роден с изгряваща
ярка звезда, или ако такава се намира на някой от ъглите и Луната се приближава
към някоя от ярките и сигнификантни звезди при благоприятна генитура, нативът
ще има забележителен и прекрасен живот.”

Сподели: