Астрологични цитати

Ще ви запознаем с няколко астрологични цитати:

„Планета под лъчите на Слънцето е като човек в затвор“

„Изгорената планета от Слънцето е като умиращ човек“

„Планетата казими е като човек, който седи на един стол с царя“

„Разходящите аспекти на Луната показват неща, които вече са се случили. Ако разходящият аспект или съвпад е бил с планета бенефик, то случилото се е било добро, ако е бил с планета малефик, то случилото се е било лошо.

Планетите се движат с две лица – едно добро, другото лошо. Където откриете, че планетата е с доброто си лице, очаквайте хубави събития, където е с лошото си – очаквайте лоши.“

 

Ибн Езра – средновековен астролог, живял в Испания.

 

Сподели: