Есенциални достойнства на планетите

Днес ще ви запознаем с мнението на древната гръцка астрология за есенциални
достойнства на планетите.

”Защо домицилът на Слънцето и Луната е противоположен на домицила на
Кронос? Това е защото Слънцето и Луната са светила в Космоса [под Космос са
разбирали Слънчевата система], докато Кронос е властелин на тъмнината. Оттам
светлината винаги противостои на тъмнината, а тъмнината противостои на
светлината. По същия начин, защо домицилът на Хермес е противоположен на
домицила на Зевс, а домицилът на Зевс противостои на домицила на Хермес? Това е
защото Зевс управлява притежанията и материалното благополучие, докато Хермес
има власт над дискусиите. Мисловната способност винаги презира и противостои на
желанието за притежания, а материалното благополучие противостои на мисловното
начало. По същия начин, защо домицилът на Арес е противоположен на домицила на
Афродита? Това е защото Афродита е господарка на всякакво желание, наслада и
удоволствие, докато Арес има власт над всякакъв страх, над войната и страстта.
Всичко сладко, желано и приятно е противоположно на страшното, страстното и
полемичното.”

След това авторът говори за смесване на качества и какъв резултат се
получава: ”Защо тогава Арес заедно с Афродита води до прелюбодеяние? Съмнително
е, че всяко прелюбодеяние включва в себе си удоволствие и страх, тоест Арес и
Афродита. По същия начин вижте как Афродита общува с Кронос и прави родения
лишен от семе [бел. прев.: има се предвид стерилност, малобройно потомство],
без късмет с децата, порочен и неженен, заради смесване на природата на двете.
Причината е в следното: тъй като Кронос е студен и сух по своята природа, и
макар че единият от горепосочените е студен и сух, това, което е приятно и дава
плодове, е диханието [препратка към философията на Аристотел: говори се за
елемента въздух, който е топъл и влажен за разлика от студено и сухо качество;
качествата топло и влажно се разглеждат като фактор, обуславящ фертилността],
как той [Кронос] ще стане онова, което дава деца, и как ще има приятен брак
предвид това, че е стара и зла звезда?”

Както виждате, зад всеки астрологичен постулат в античността е стояла
философска концепция, свързана с първичната природа, качествата и
сигнификациите на планетите. Есенциалните достойнства и слабости на планетите
не са се определяли на случаен принцип.

*Домицил  – собствен знак, Кронос Сатурн, Селена Луна, Хермес
Меркурий
,
Зевс Юпитер
,
Афродита Венера
,
Арес Марс.

Сподели: