Знакови и домови позиции като елемент на астрологичния анализ

От гледна
точка на античната астрология, където има детайлно разработена система за
есенциални достойнства на планетите (чиито отделни фрагменти се използват и в
модерната астрология, макар и в доста орязана версия), позицията на дадена
планета в един или друг знак показва в какви условия ще се изявява същата,
съобразно нейната естествена природа и еталонни качества. Също така ефектите на
дадена планета зависят от нейната фаза, за тези специфични проявления сме
писали в предишни наши публикации, немалко на брой.

Докато домовата позиция определя какво ще е влиянието
на дадена планета, какви ефекти носи. Традиционно се счита, че планети,
разположени в ъглови домове, винаги ще имат по-ярка и забележима изява, за
добро или зло (зависи какви планети и с какъв статус), наред с това има
по-силни и по-слаби ъгли, което определя в каква степен ще бъде изявен ефектът
на планетата и дори евентуално в коя част от човешкия живот. Според
традиционната схема на тълкуване има и четири неефективни дома, където ефектите
не са така изявени и е необходима връзка с друга планета, разположена в
по-силен дом, за да може да се материализират определени ефекти, според
сигнификациите на планетите в хороскопа. И в случая знаковата позиция на
планетата е само допълнение, докато домът дава поле и енергиен фон за изява,
определяйки и силата на тази изява. Именно поради това няма как да се слага
знак на равенство или да се търси някакво сходство между планета в знак и
планета в дом. Това приравняване идва от психологическата астрология, където,
както на всички е известно, фокусът в анализа е друг – върху личността, нейния
психопрофил (характер, качества, индивидуалност) и нейните вътрешни преживявания.
Обаче при един тематичен анализ на хороскопа, както и при прогностичен такъв,
този подход се определя като изцяло погрешен и води до незадоволителни и
объркващи резултати. За жалост този подход, основан на прекалено опростяване на
астрологията, постепенно се е наложил сред доста практикуващи и любители, а
повечето начинаещи нямат необходимия филтър за пресяване на информацията, която
в нашата епоха на технологичен напредък и развити комуникации ни залива в
огромно количество (за сметка на нейното качество). От друга страна достъпът до
автентични източници на първична информация е силно ограничен, затова всеки
преразказва, пренаписва, препревежда, допълва го със свои ”прозрения” (и лични
интерпретации) и накрая се получава ефектът на разваления телефон. А една
фалшива новина, както се знае, може да се превърне в неоспорима истина, ако ни
се подаде от достатъчно ”авторитетен” източник. На същия принцип функционира и
съзнанието на повечето хора, които са слабо запознати с астрологията или
тепърва ще навлизат в необятния свят на тази някога сериозна наука

Сподели: