Ретроградна планета

Ретроградна планета носи неподчинение, срив, повторения и разногласия.“ – афоризъм на Сахл ибн Бишр

• „Планетата, която прави ретроградно движение, свидетелства за съпротивления и разрушения на всяко начинание.“ – Ибн Езра

• „Планета, която е в първата си стационарна фаза, е като човек, който не знае какво ще направи и резултатът ще бъде лош. Ако е във втората си стационарна фаза, е като човек, който очаква нещо и неговата надежда няма да бъде напразна.“ – Ибн Езра

Сподели: