Какво се разбира под кармична астрология?

Продължаваме нашата поредица от статии, които имат за цел да разяснят начина на работа на един традиционен астролог, също така и ведически. И сме подготвили за вас нещо много актуално, което занимава немалко умове.

 

Нерядко имаме запитвания за т.нар. кармичен хороскоп или кармичен анализ на натална карта. Както знаете, в модерната западна астрология такъв тип анализи са се обособили в отделен дял – кармична астрология, която наред с това е и психологическа по своята същност, а не предсказателна, юдициарна.

 

Както и друг пък сме споменавали, още в нашите уводни статии след старта на този астрологичен проект, античната западна астрология, съставена от ранна елинистична и средновековна арабска астрология, не разглежда кармата от гледна точка на цикъл от последователни инкарнации на душата. Наред с това тя разглежда фактора съдба, тоест предопределеност, което не е много далеч от източното учение за кармата като резултат на всички наши минали постъпки в настоящето, които изграждат сегашната ни съдба с нейните специфични житейски обстоятелства и уроци.

 

Прави ни впечатление, че немалко от питащите имат очаквания, че кармичната астрология е вид регресивна терапия. И че с помощта на астрологията може да се каже какъв си бил в някой минал живот, кой си бил, къде си живял, от какъв пол, каква професия или дейност, и т.н.

Не, това не може със сигурност да се каже, дори с помощта на ведическата астрология. А още повече посредством модерна западна астрология. И ако един астролог изрично не спомене, че по време на консултация използва алтернативни (неастрологични) методи за кармична диагностика, тук вече се навлиза в режим на свободни съчинения със съмнителен резултат.

 

За оценка на нашето предопределение, тоест проявена материална съдба има немалко методи и в античната елинистична астрология. Просто там не се използва дефиниция за карма, която идва от санскрит и е елемент на ведическата философия. Древната херметична доктрина също разглежда тази категория – каква е човешката съдба като изпълнение на Божествената воля.

 

Ако говорим за древната ведическа (индийска) астрология, известна като Джьотиш, тя предлага много по-богат инструментариум за кармичен анализ на хороскопа. И фактически модерната западна тропическа астрология е заимствала от древната източна традиция само отделни, при това оскъдни елементи.

 

Но нека да кажем каква е основната разлика.

Във ведическата астрология няма отделен дял, който да третира кармата. Концепцията за кармата като причинно-следствена връзка, която обединява в себе си всички предишни инкарнации на душата в материята, е залегнала в цялата им астрология. Съответно и понятието ”кармичен анализ” от гледна точка на ведическата звездна наука не може да се отдели от анализа на наталната карта по всички житейски теми. И кармата не е абстракция, а има съвсем конкретни проявления – в една или друга сфера от живота (тема от хороскопа). Ведическата карта съдържа в себе си многопластова информация по всички направления – от материалното към духовното. Съответно и кармата се проявява на всички нива. Допълнителна и още по-задълбочена информация за това дават тематичните производни карти (т.нар. варги), които са изключително мощен инструмент както за обстоятелствен, така и за прогностичен анализ в специфична житейска област, а също така са много ефективен инструмент за ректификация на часа на раждане и за окончателна негова корекция дори след ректификация с метода Примарни дирекции, която не винаги е точна и достатъчно прецизна, тъй като при работа с този модул има доста специфични моменти и, както се казва, трябва да намериш чалъм.

 

Трудно е, дори с помощта на ведическата астрология, да се каже със сигурност какви сме били в някоя хипотетична минала инкарнация, с какво сме се занимавали, къде сме живели, как е приключил земният ни път…

Но Джьотиш дава много добър инструментариум за многопластов анализ на проявената карма както на материално ниво, така и на духовно в контекста на нашата настояща инкарнация, също така и за анализ на по-важните уроци за душата, които я водят по пътя на нейната духовна еволюция. Фактически ведическата карта показва всичко онова, което сме заслужили за пожънем като резултати от минали опитности на душата в нашето сегашно материално въплъщение. Дава указания също така и за пътя на нашето духовно развитие, каква е най-важната цел, къде е фокусът – дали сме дошли със специфични уроци и програма за развитие в материалната сфера на живота, или нашият път е повече свързан с духовна еволюция. Вижда се кой е дошъл да бъде учител, кой – ученик (макар че всички сме ученици в някакъв смисъл), а кой е дошъл да бъде търговец. Кой ще служи на другите и кому ще служат. Кой е дошъл на този свят повече да дава, а кой – да получава (понякога се чудим защо няма реципрочност в нашите отношения с другите). Това може да се види с помощта на древната ведическа астрология, а не дали в някой минал живот си бил беден обущар или принцеса. Последното вече е проявление на богата фантазия при консултиращия астролог и бихме казали, че клони към спекулация. А съвременната кармична астрология, както ясно се вижда, дава много широко поле за всякакви спекулации, щом всяко новолуние и пълнолуние е ”силно кармично!”. Погледнете заглавията на подобни статии и прогнози, и би следвало да ви стане ясно, че в преобладаващата си част това са маркетингови трикове за по-голяма атрактивност на публикацията и генериране на трафик. Който има очи да види, ще го види.

 

Надяваме се настоящата статия да внесе повече яснота относно възможностите на така наречената кармична астрология, която през последните години е придобила голяма популярност.

Сподели: