Лунни възли

Абу Машар – арабски астролог, живял през 9 век, пише знаменити книги за астрологията. Нека да видим какво му е мнението за лунни възли и какво влияние оказват те:

• „Главата на дракона (Северният възел) дава индикации за водачество и късмет. Опашката на дракона (Южният възел) по своята природа е свързана с нещастия. В някои случаи Главата на дракона оказва влияние като на малефик, а Опашката оказва влияние като бенефик. При кои случаи се случва това, ще обясня впоследствие.“

• „Някои древни автори твърдят, че Главата на дракона е с природа да разширява и увеличава (бенефиците със Северния възел увеличават своята сила, също както и малефиците). Те също казват, че Опашката на дракона е с природа да намалява (бенефеците отслабват своето влияние, малефиците също). И поради тези причини те обобщават, че Главата на дракона оказва добротворно влияние с бенецифите и злосторно влияние с малефиците, а Опашката оказва добротворно с малефиците и злосторно влияние с бенефиците.

Сподели: