Митове в астрологията

В тази статия ще ви запознаем с някои водещи митове и заблуди относно възможностите на прогностичната астрология. Ще разгледаме казуса от двете му страни – през очите на клиента и през очите на астролога консултант.

 

Мит Първи: Прогноза се прави с часа, подаден от клиента.

За тъй наречената ректификация на часа на раждане, тоест процес на проверка и прецизиране, вече сме написали подробна статия. Тук само ще допълним, че точна прогноза не може да бъде направена с ориентировъчен час на раждане, без никаква проверка от страна на астролога. Нито е разумно клиентът да настоява, че не желае такава проверка и че тя не му е необходима. Информацията от акта за раждане може да се използва като ориентир и за по-нататъшна проверка, особено ако говорим за по-стари актове, в които има масова практика за закръгляне на часа.

 

Мит Втори: Правена ми е ректификация от авторитетен астролог, защо да се прави повторна проверка?

Ще ви разочароваме, но и да си авторитетен астролог не ти дава гаранция, че си застрахован от човешки грешки. Безпогрешни астролози няма. Освен това всеки консултиращ астролог използва различен набор от методи и техники, работи по различни школи и системи. В такъв случай как очаквате да се довери на проверка, извършена от друг негов колега? Ако изобщо е била извършена. Или пък незнайно с какви методи.

 

Мит Трети: Транзитите са основен метод за прогнозиране.

Пълна безсмислица! Това твърдение го има само в астропсихологическите студиа и школи. Не става ясно защо такива големи очаквания се възлагат само върху транзити и прогресии като техника. Транзитите са само допълваща техника и заемат последно място в йерархията на прогностичните методи.  Те определят тайминга на събитията. А дали един транзит ще сработи и в каква степен, транзитите на кои планети в рамките на годината ще бъдат най-ефективни (и събитийни), това вече се определя с помощта на други астрологични техники, които за жалост рядко и на много малко места се преподават.

 

Мит Четвърти: Бях на устна консултация, астрологът ми направи ректификация за 10 минути и след това за 20 минути ми направи пълен анализ на наталната карта и дългосрочна прогноза.

Нонсенс, както казват англоезичните. В статията ни за ректификацията сме направили подробно разяснение на методите, които се използват, и за това, че ректификацията е трудоемък процес, който изисква малко повече време. Що се отнася до продължителността на консултацията, за 15-20 минути не може да се направи дори достатъчно задълбочен психологически профил на личността, да не говорим за детайлен анализ на всички теми (или поне няколко по-важни) от наталната карта. Особено когато това се прави в режим на импровизация, без никаква предварителна подготовка преди консултацията от страна на астролога (при работа на ”поточна линия”). И още една често срещана заблуда при хора, които са слабо запознати с аналитичната част на астрологията: ”Може ли да хвърлите едно око на хороскопа и да ми направите бърза прогноза?”. Не, не може. Това не е работа, която да отнеме 10-15 минути, за толкова време дори не може да се направи проверка на часа. Дори сме чували изказвания от клиенти, че щом астрологът ги е ”ректифицирал” за 10 минути, значи наистина е изключително добър професионалист. Не, напротив – претупал ви е и нищо не  е направил както трябва. Направете си съответния извод за името и професионализма.

 

Мит Пети: Астрологът ми направи прогноза за 10, 15, 20 години напред.

Наистина ли го мислите? Тъй като в прогнозирането се използва широк спектър от различни техники (от 4-5 до 10 и повече, това зависи от възможностите и знанията на астролога), дори едногодишна прогноза е доста трудоемък процес. А още повече детайлна средносрочна. Тогава как си представяте астрологът да извърши подробен прочит (или описание) на всички възможни тенденции и очаквани събития, във всички сфери от живота, в диапазона от 10, 15, 20 или повече години? За да се направи прогноза само за 1 година напред, някои астролози използват десетина различни метода. И всички те трябва да бъдат синхронизирани и синтезирани в едно цяло. Това не става на прима виста. Освен това, дори ако за дългосрочно прогнозиране се използва методът Дирекции, астрологът рискува да допусне сериозни грешки, тъй като този метод е съобразен с други техники. И за да може да се види как ще се изяви един или друг дирекционен аспект, дали ще сработи в апликация или сепарация (сходящ или разходящ аспект), по кои сигнификации може да се очаква най-силна събитийна изява, трябва да се разгледат още няколко техники и отново да се направи подробна годишна прогноза. Вероятно се досещате, че за следващите 10, 15, 20 години напред физически не е възможно да се направят детайлни годишни прогнози от астролога? За всяка година поотделно. Особено пък в рамките на 1-2 часа устна консултация. Не е възможно и в писмен формат.

 

Мит Шести: Искам обща прогноза, да ми кажете какво ще ми се случи.

Няма такова нещо като обща прогноза, особено по натална карта, която астрологът вижда да пръв път (на нов клиент) и все още не я е проверил как работи във времето. За да се направи по-комплексна прогноза за новодошъл клиент, първо трябва да се анализира и разгледа цялата натална карта в детайли, по всички житейски теми. Без предварителен анализ на темите не може да се направи точна прогноза, правят се само стъкмистики и се говорят общи приказки. Немалко клиенти отиват на астролог за по-обобщена прогноза само от любопитство, има и такива случаи. Прогноза без тематичен фокус, напосоки. В крайна сметка всеки астролог сам преценява какви казуси да обслужва.

 

Мит Седми: Астрологът ми каза, че ако отскоча за рождения си ден до друга дестинация, мога да променя това, което е заложено в годишната прогностика.

Още една често срещана заблуда, вследствие на която има немалко спекулации. Наистина е спорен моментът дали годишната слънчева революция трябва да се строи само за рожденото място, или работи с релокация при условие на трайно преместване в друго населено място или държава. При трайна емиграция наистина е възможно да работи и новата локация. Но съветите на някои съвременни астролози, че при смяна на дестинация само за рождения ден можеш да си промениш годишния хороскоп (и това, което е предначертано), нямат солидна основа. Соларът никога не работи изолирано и винаги се разглежда с още няколко прогностични техники. А всички те се изчисляват за рожденото място на човека (с неговите географски координати), без релокация. Така че тук е въпрос на наблюдение и практика. Магически формули за промяна на съдбата няма. С релокация на солар не се променят останалите техники за годишна прогноза.

 

Могат да се изброят още много митове и съмнителни практики в астрологичното консултиране, тук сме разкрили основните видове заблуди, които се срещат най-често при клиентите, поради незнание и неосведоменост. Клиентът има право да бъде информиран

Сподели: