Мунданен анализ: Гласуване за вот на недоверие на 22 юни 2022

Както стана ясно от медийни изявления, българският парламент е гласувал по внесения от опозицията вот на недоверие срещу правителството. Той ще се счита за успешен, ако за него гласуват повече от половината от народните представители.

 

Нека си припомним какво сме писали в анализа по картата на новосъздаденото правителство в статия, публикувана на 14.12.2021 г.:

 

«В случая обаче има показатели, че този кабинет, в сегашния му състав, може по-нататък да претърпи някаква промяна. Или програмата за развитие, която е заявил, да бъде ревизирана впоследствие. На първо място виждаме анаретен Меркурий, тоест разположен в последния градус на знака и на който в рамките на същия ден му предстои ингресия в друг знак. А Меркурий в тази карта управлява самото събитие. Възможно е на някой по-нататъшен етап да се наложи някаква ревизия или преструктуриране, а може би дори преминаване към по-консервативно управление. Това може да бъде свързано и с външни конюнктурни фактори. Наред с това и Асцендентът на инцепцията предполага нетрайност или бързо развитие. Сценарият, заложен в тази инцепция, дава индикации за едно лобистко правителство, насочено към сътрудничество със стратегически важни международни партньори и към стимулиране на външни инвестиции. И тъй като Сатурн е важен също по отношение на властта, все още се усеща влиянието на старите структури. Сатурн още не е преминал фазата си на обновление, но по-нататък предстоят промени.»

 

Както бяхме предположили, в картата на кабинета, независимо от добре поставени светила в хармоничен аспект едно с друго, има и други фактори, които сочат за нетрайност и по-нататъшна промяна, преструктуриране.

За това сочи управителят на Асцендента, разположен в залязващия знак и в лъчите на Слънцето, при това в знак на есенциална слабост и критичен градус, където са термите на малефици (в терма на Марс). Марс, от своя страна, е разположен в падащ дом близо до Низходящия лунен възел, което отслабва неговото влияние, но също така прави неговите ефекти по-непредсказуеми.  Сатурн, който също има достойнства в изгряващия знак на инцепцията, е в слаба фаза и падащ дом, което не говори за градивно развитие и трайни ефекти. Юпитер в 10ти дом беше един от факторите, в хармоничен аспект с двете светила, в подкрепа на това правителство.  Но той се изявява в условия, определени от неговия диспозитор (Сатурн), който освен това го управлява и по терма. В аспект с управителя на Асцендета, така поставен Юпитер, както бяхме посочили в анализа, дава едно лобистко правителство, което обслужва интересите на външни партньори и на крупния бизнес, включително и на олигархията. Още повече, че Меркурий е приет от Юпитер, т.е. се намира в неговия знак. Домовата позиция на управителя на картата говори за постепенно отслабващо влияние на управляващия кабинет. И, както бяхме писали, възможно преминаване по-нататък към по-консервативно управление, заради предстояща смяна на знака на Меркурий.

 

Днес за 19:10 часа е насрочено гласуване за вот на недоверие, подкрепен от така наречената обединена опозиция, включваща няколко партийни формации. Можем да разгледаме и тази астрологична карта и да видим как резонира с картата на правителството.

 

Прави впечатление, че Асцендентът в картата попада в срещуположния знак – Стрелец (спрямо картата на действащото правителство). И Меркурий, макар и силен есенциално, тук също се намира в залязващия знак. В днешната карта той има отношение към управляващата власт. Така че може да се каже, с оглед на неговата фаза и есенциално качество, че сегашното правителство, макар и разклащано от вътрешни сблъсъци и противоречия, все още има сили да се бори, но е поставено в зависимост от външни фактори. Секстилът му с управителя на картата Юпитер говори за отминала възможност за постигане на консенсус и компромисно решение, но – уви – щом се е стигнало до това положение, разединението сред коалиционните партньори е достигнало своя апогей. Юпитер в картата на днешното гласуване неслучайно се намира в 4 дом, който представя опозицията. Неговият сходящ квадрат със Слънцето говори за нарастващо напрежение между опозиционните лидери и сегашния държавен глава (премиера), макар че в случая негативните ефекти донякъде се смекчават от рецепцията между двете планети. Тази рецепция е доста силна, тя е по знак на екзалтация. В контекста на актуалните събития в политическия живот на страната това може да се разглежда и като много активна конкурентна борба между две достатъчно уверени в своите възможности страни, като и двете не желаят да отстъпят и да потърсят конструктивен диалог.

 

Интересно е също така да се отбележи, че днешната карта астрологично резонира с картата на управляващия кабинет. Луната се намира в същия знак, а Марс попада в градуса на Луната в предишната карта, тази на кабинета от 13.12.2021. Луна в кардинален знак говори за решимост и слаба нагласа за правене на компромиси. Ако се разгледат нейните сходящи аспекти, тя влиза в неблагоприятно положение, тъй като апликира едновременно към Марс и Сатурн. А ако се гледат и трите транссатурнови планети, също така с напрегнат аспект към Плутон. Нейната позиция в един от благоприятните домове донякъде може да смекчи негативните ефекти. Ако вотът се подкрепи от мнозинството, има указания за по-нататъшен развой на ситуацията, който няма да е много градивен и може да доведе до задълбочаване на кризата, независимо кой ще поеме щафетата на управлението. Потвърждение за това дават и додекатемориите – метод за допълнително разделяне на Зодиака. Указания за възможно зацикляне в сферата на държавно управление дава и картата на есенната ингресия, което за жалост може да рефлектира и върху положението на народа, създавайки предпоставка за по-нестабилна икономическа ситуация. Няма индикации и за политическа стабилност през предстоящия по-нататък есенен сезон. Положението със следващите управляващи, ако се стигне до нови избори, засега няма да е много по-различно от сегашното.

 

Прави впечатление, че и двата класически бенефика – Венера и Юпитер – според правилата от античната астрология не се намират в силни места в днешната карта. Венера вече е в критичен градус и губи сила, като същевременно е слязла под хоризонта. А Юпитер, който е управител на картата (на изгряващия знак и часови управител), се намира под земята. Освен това е и в позиция извън секта в тази хемисфера от хороскопа, затова и силата му да твори добро е намалена. Разходящият му секстил с Меркурий говори за отминала вече възможност да бъде постигнато споразумение чрез конструктивен диалог между коалиционните партньори. Интересно е да се отбележи, че същият аспект (секстил) между Меркурий и Юпитер е налице и в картата на управляващия кабинет от 13 декември.

 

Луна в марсов знак в днешната карта, апликирайки към Марс, не е диалогично настроена. Марс, към който апликира Луната, може да говори и за тайни споразумения в привидно конфликтна обстановка, като се вземе под внимание неговото управление върху 12ти дом в днешната карта и това, че е диспозитор на Низходящия лунен възел.

Последният аспект на Луната (гледаме септенера) ще бъде със Сатурн, който също не е силно поставен – в ретроградна фаза, падащ дом, извън секта. Той представя старите властови структури и тяхното влияние в управленския апарат. Те, макар и изгубили своите позиции, не са настроени за градивно партньорство, а към задържане на своето влияние, доколкото все още е възможно. При това положение трудно ще се стигне до изграждане на ново правителство, което да е достатъчно функционално, след като се гласува вотът при сегашната астрологична обстановка. Вотът създава предпоставки за продължаващи размирици и опити на стари политически играчи да възвърнат своето влияние. При всички положения картата на сегашния кабинет, по която бяхме писали анализ в средата на декември миналата година, говори за демагогия, а също така за слабо и ориентирано навън правителство, чиято цел може да е била да действа в посока на подобряване на инвестиционния и бизнес климат в страната, но то е дошло на власт при астрологични условия, все още неподходящи за прилагане на ефективни реформи и разчупване на статуквото. Картата на кабинета, ако е била нагласена от някой астролог чрез елекция или е чиста случайност тази привидно хармонична подредба, е учебникарски пример за това, че невинаги хармоничните аспекти са това, което изглеждат на пръв поглед. Техните ефекти зависят от статуса на планетите и тяхната позиция в хороскопа, съответно и сила на влияние. И тук на помощ идва традиционната астрология с нейните методи за оценка

Сподели: