Натален практикум: кино легендата Мерилин Монро – пътят към успеха

Първо ще отбележим, че рождените данни на актрисата имат рейтинг АА в  Астродатабанк, което означава най-висок рейтинг на достоверност и час на раждане, записан в рожден сертификат. Работейки с точни и проверени данни, астрологът може да използва повече техники, съответно и вероятността да бъде допусната грешка намалява. Ако пък часът на раждане е ориентировъчен, се прави ректификация, която е задължителна стъпка при изготвяне на качествен анализ. За този метод имаме подробна статия, публикувана в страницата още след старта на нашия проект.

Нека да видим от астрологична гледна точка какви фактори обуславят широката популярност на Мерилин Монро и нейното превръщане в секс символ на века.

Както вероятно знаете, естествен сигнификатор на артистичните професии в традиционната астрология е Венера. Не Нептун. В античността, когато се е развивала астрологията, е нямало кино, но е имало други видове изкуство – театър, музика, танци, улични мимове и циркаджии. Спецификата на артистичните професии се определя в зависимост от комбинациите между сигнификаторите, които показват какви заложби ще има нативът и на какво поприще би могъл да си изкарва прехраната. Наред с това се определят и показателите за социален ранг, тъй като дори ако вземем актьорската професия, там има и треторазрядни актьори, кадри за второстепенни роли, статисти, но има и такива, които оставят забележима следа в историята на киното.

В случая Венера е водещ сигнификатор, тъй като говорим за актьорска професия, която се съчетава с визуално въздействие и харизма, а също така опити за музикални изяви. Какво показва нейната позиция в хороскопа?

На първо място виждаме, че Венера управлява знака на Медиум Цели по домицил, но според традиционната астрология това не е достатъчно условие, за да се определи типът упражнявана професия. Венера няма достойнства в знака Овен, което теоретично не пречи да бъде сигнификатор на професията, дори ако е в знак на заточение. Но тя се намира на повече от 5 градуса от Медиум Цели, освен това не е в същия знак, при което отива в кадентен (падащ) дом и така нейната сила намалява. Намира се и в критичен градус – 29* Овен, в терма на малефик (Сатурн). Специално проверихме – няма и специфична хелиакална фаза, тоест нито изгрява, нито се скрива. Венера отива към максимална елонгация, но това не е фактор с водещо значение.

Тогава какво ѝ придава сила на изява като професионален сигнификатор, донесъл толкова голяма популярност? И отговорът е, че тук има ”помощ от приятел”, тоест от планети с някакъв вид есенциално или акцидентално достойнство, с които Венера е свързана. Защото тя няма нито есенциална, нито акцидентална сила. Гледаме дали има планети в ъглови домове. Сатурн отпада, тъй като освен това, че е разположен в най-слабия ъглов дом, той няма никакви достойнства по знак, има ретроградна фаза и няма аспект с управителя на 10 дом.

Позицията на Сатурн в 4 дом и десният му квадрат към Луната говори за проблемна семейна среда в ранните години от живота на Норма Джийн. Също така е известно, че впоследствие тя се е отличавала с доста променливи настроения и емоционална нестабилност. Луната в хороскопа управлява 12 дом и в залязващия знак при дневно раждане дава указания не само за по-променлив брачен живот, а и за нестабилно положение на майката на натива. За Мерилин се знае, че по-голямата част от нейното детство е преминала в приемни семейства. Също така има ранен първи брак, омъжва се едва на 16-годишна възраст. И трите ѝ брака са били нетрайни и са продължили по няколко години.

Но да се върнем към актьорската ѝ кариера. Какво виждаме на западния хоризонт? Съвпадът на Луната и Юпитер е позициониран в 7 дом, който наред с другите си значения има отношение и към нашето взаимодействие с публика, аудитория. И макар че двете планети нямат есенциални достойнства в знака, те имат акцидентално – позиция в ъглов дом. Наред с това Луната има отношение към 10 дом по силата на нейната екзалтация там. А Юпитер, освен че е източен спрямо Слънцето и може да бъде дорифорий (той е от дневната секта), има и специално достойнство по силата на своята позиция в мъжки знак, над хоризонта и в източна фаза. При това има и тригон, макар и само знаков (извън орбис), със Слънцето – водещо светило в хороскопа и управител на изгряващия знак, което е разположено в един от най-силните и благоприятни домове спрямо изгряващия знак – ”Домът на добрия дух”, където освен това според традиционната астрология е радостта на Юпитер. Марс също е източен спрямо Слънцето, но той е малефик извън секта и се намира в неефективен дом, освен това поразява Слънцето с квадрат. Така че в случая той действа като проблемен фактор, когато бива активиран по прогностика. Венера също е в източна фаза спрямо Слънцето (Зорница, утринна звезда), но е тя е от нощната секта. Затова най-силно е представен Юпитер като фактор за успеха на актрисата, а съвпадът му с Луната създава предпоставки за масова популярност, сред хора от всякакви възрасти и съсловия. Именно тези две планети в 7ми дом, като се вземе предвид техният секстил с Венера (в който доминира тяхното влияние върху нея), са изиграли роля на фактор, с чиято помощ така поставена Венера успява да се изяви и да даде максимум от своите ефекти в качеството си на професионален сигнификатор. Ако не беше тяхната подкрепа от ъглов дом, при това свързан с публика, тази Венера, която се отдалечава от Медиум Цели и отива в кадентен дом, нямаше да има достатъчно сила за изява в актьорския бранш, нито да даде толкова голяма и масова популярност. Допълнителен фактор е и позицията на Венера в знака на жребия Фортуна, съответно и съвпадът на Луна и Юпитер се намира в един от важните домове спрямо жребия. Този жребий в традиционната астрология отговаря за материални и физически проявления. Другият не по-малко важен жребий, така нареченият Даймон, предначертава нейната линия на съдбата, свързана с публичност и популярност. Управител на жребия е Юпитер, чиято позиция и роля в наталната карта сме описали по-горе в анализа.

На тази база какъв извод може да бъде направен? В традиционната астрология при определяне на водещ професионален сигнификатор не е достатъчно да се разгледа върхът на 10 дом (Медиум Цели) и неговият основен управител, тъй като това може да бъде и слабо поставена планета, която да не е в състояние да произведе задоволителни или трайни ефекти, ако няма нужната подкрепа в хороскопа. В случая и управителят на 6 дом (Сатурн) не върши никаква работа – нито по естествена сигнификация, нито по позиция в хороскопа той не дава достоверна информация за типа професионална заетост. Освен това за Мерилин се знае, че в професионалните си ангажименти е била доста недисциплиниран човек. А имаме Козирог на върха на 6 дом, интересно. В такъв случай, за да може да се направи правилна оценка на професионалните перспективи на индивида,  задължително се разглеждат връзките на кандидата за професионален сигнификатор с други планети, чиято сила също трябва да бъде оценена. Ако и по тази линия няма подкрепа, определя се алмутенът на 10 дом (планета с най-много достойнства), след което се разглеждат и допълнителни фактори.

Както виждате, анализът на професията в традиционната астрология далеч не е толкова елементарен и не се ограничава с разглеждане на позиции в 10ти, 6ти и 2ри дом, както се процедира в модерната астрология. Управителят на Медиум Цели може да има специфичен статус в наталната карта и фактически да не обещава кой знае какви перспективи за реализация, със или без завършено профилирано образование. В такъв случай се търсят алтернативни професионални сигнификатори и ако има такива в по-силна и благоприятна позиция, в сравнение с основния управител на 10 дом (по домицил), те могат да изиграят по-важна роля в кариерата на индивида и при избор на подходящо професионално направление. В нашата астрологична практика имаме немалко такива случаи. Това е доказателство, че опростеният подход към нещата не винаги е печеливш и ако не се анализират всички компоненти, едно малко камъче може да преобърне каруцата и да ни отпрати в погрешна посока. А в съвременния свят, предвид наличието на толкова широк спектър от различни професии, консултациите, свързани с професионално ориентиране или преквалификация, са една от най-сложните теми за анализ и са предизвикателство за всеки практикуващ астролог, дори за най-опитните. С нагласяне и налучкване само по планета в знак и планета в дом със сигурност не става! А и самото определяне на тематични сигнификатори и оценката на техните ефекти също не са чак толкова лесна задача, дори за професионално практикуващ астролог

Сподели: