Натален практикум: Сергей Мавроди – новият Остап Бендер от зората на руския преход

В тази публикация ще ви запознаем с интересен случай, който беше много нашумял в ранните години на руския преход. Става въпрос за Сергей Мавроди, станал известен в Русия с финансовата си пирамида МММ. Неговият час на раждане се приема за сравнително точен и достоверен – рейтинг А в Астродатабанк.

 

Нека първо ви представим кратка биографична справка за живота и дейността на този човек, за да може на тази база да се направи астрологичен анализ.

 

Сергей Мавроди е завършил Московски държавен университет по електроника и математика. Не се споменава да е бил финансист по образование. Основава финансовата пирамида МММ през 1989 година, когато започва руската перестройка. Но още през 1983 година е бил задържан за нелегална финансова дейност, така че още през соца, с всичките му ограничения, е имал нюх към финансови машинации. Тази схема за финансови измами успява да просъществува и да генерира крупни печалби в продължение на  8 години. През 1997 година Мавроди обявява фалит на МММ. Бил е също така депутат в Руската Дума и се е ползвал с депутатски имунитет, а вероятно и някакви протекции. През 2007 година. срещу него завеждат съдебен процес за измама в размер на над 4 млн. долара. И през същата година го вкарват в затвора, където е трябвало да излежи 4 години и половина. През 2011 година, вече на свобода, основава нова финансова пирамида, която действа не само в Русия, а и в чужбина. Починал е на 26.03.2018 г. на 62-годишна възраст вследствие на сърдечни проблеми.

 

Неговата натална карта може да се използва като учебникарски пример с този стелиум във втори дом, който традиционно отговаря за парите, ресурсите и поминъка. Но толкова ли е лесно да се определят сигнификаторите на професионалната му дейност?

 

И двете светила в хороскопа са есенциално силни, но поразени от Сатурн. Тук обаче Луната е водещо светило и се намира не само в знак на екзалтация, а и в един от най-благоприятните домове – домът на Добрия дух. Ако следваме схемата на Доротей, Луната се е включила първа и би могла да даде успех още в млада възраст. Но при всички положения това става възможно след старта на перестройката – това бяха смътни времена, особено в началото на 90те. После се включва Венера. И двете планети са разположени в следващи домове спрямо изгряващия знак, което дава сравнително добро положение в живота.

 

Интересно е да се отбележи, че всички планети в лъвския му стелиум се намират в лъчите на Слънцето и са невидими. Само Венера се скрива броени дни след раждането му, тоест е фазова, но това е по-слабата ѝ фаза в сравнение с първа поява. Това може да обяснява неговите схеми и скрити машинации във финансовата сфера. Прави впечатление, че не само светилото на времето е в 11 дом (протекции, закрила и полезни връзки), също така лъвският стелиум заема 11 дом от жребия Фортуна. Картата е нощна, така че тук влиянието на Фортуна е силно изявено.

 

В наталната му карта Сатурн е малефик извън секта, при което участва в напрегната конфигурация с двете светила (и стелиума). Но в случая вредоносната му сила е намалена поради това, че се намира далеч от ъглите в хороскопа, където неговият ефект би се проявил много по-силно. Сатурн поразява водещо светило в 11 дом, което му е дало и добър нюх за това как да създава полезни връзки и контакти с цел материално облагодетелстване. Пети дом се свързва и с всякакви спекулации, борсови игри. Сатурн тук го е направил доста предпазлив в тези машинации (освен това той управлява дома на чуждите пари). А знакът Скорпион, в който той се намира, традиционно се свързва с всякакви тъмни, скрити и мръсни дела. А и в античната астрология по естествена сигнификация Сатурн се свързва с всичко скрито.

 

Но как стои въпросът със сигнификаторите на професионалната дейност в тази карта? Виждаме, че няма планета близо до Медиум Цели, нито близо до ъглите. Говорим за планети от септенера, които могат да се ползват като сигнификатори.

 

Юпитер, Венера и Марс имат сила в знака на Медиум Цели, но всички те са в лъчите на Слънцето, което отслабва техните ефекти. И ако някоя от тях се разглежда като професионален сигнификатор, това може и да не даде постоянна професия. Марс и Меркурий, които вървят след Слънцето, не са дали реализация по математико-техническия профил, с който е било свързано университетското му образование. Тоест тук имаме указания за нестабилност. На Марс му предстои изгаряне, а при Меркурий вече е отминало. В случая по-критичният фактор е Марс, тъй като той има сила по триплицитет в 10 дом. Венера и Юпитер също са разположени в лъчите, но са преди Слънцето, така че могат да се разгледат като кандидат сигнификатори за вида дейност. И фактически Юпитер вече е минал изгаряне, а на Венера ѝ предстои изгаряне едва след като смени знака и влезе в Дева. Освен това, както бяхме споменали по-горе, непосредствено след раждането му Венера се скрива, става невидима. Но двете планети в тяхната комбинация (доста точен съвпад) могат да се използват за сигнификатори на финансовата му дейност. Юпитер отговаря за по-широкомащабни проекти и за големите парични потоци, а Венера в своята специфична фаза дава възможност на натива да изкарва дивиденти от дейност, в която има нещо скрито и липсва прозрачност. И в неговата схема са потънали много хора, тоест има колективен елемент, тъй като Венера управлява 11 дом в хороскопа. Наред с това Венера управлява и жребия Фортуна, който има връзка с материалните проявления, като се започне още от захранването на натива в най-ранната му детска възраст. Интересно е да се отбележи, че и създадената от него финансова пирамида е просъществувала осем години, а това е един венерин цикъл. Но в случая и силно поставена Луна – и есенциално, и акцидентално, която освен това отива към фаза, а за него е и водещо светило, му е дала възможност да получи нужната външна подкрепа и закрила в своите измамни начинания. За него тя е важна планета – управлява изгряващия знак и е силно поставена, освен това има аспектна връзка и с планетите, които имат достойнства както в десети дом, така и в знака на Фортуна. Ако не беше така поставена Луна, която освен това има и достойнство по ”хайз” (намира се над хоризонта в нощна карта), планетите в стелиума във втори дом вероятно нямаше да имат шанс за толкова силна изява, тъй като в традиционната астрология това е един от по-слабите и неефективни домове.

 

В този анализ ясно се вижда важността на хелиакалните фази при оценка на сигнификаторите и техните ефекти. Позицията по дом и знак не винаги е достатъчна. В случая имаме учебникарски пример със стелиум във втори дом, но има немалко карти, в които стелиуми няма, съответно не може да се определи видът дейност само като изхождаме от акцентиран дом в хороскопа и направим логическа връзка със съответната тематична сфера.

 

 

Както се казва, трудни времена раждат своите герои, макар че в случая става дума по-скоро за антигерой на цяла една епоха – от началото на руския преход, когато все още царяха пълен хаос и безредие, липсваха ефективни мерки за административен контрол и за осигуряване на повече прозрачност, и това бяха идеалните условия да се появят предприемчиви финансови гурута и остапбендеровци и да се възползват от наивността и доверието на много хора, изпаднали в сложна ситуация и търсещи начин за бърза печалба или подобряване на нестабилно материално положение.

Сподели: