Новолуние в Дева на 27 август

На 27 август 2022 около 11:18 ч. местно време е Новолуние в Дева и съвпадът между светилата, който ще бъде в 04 гр. и 03 мин. Дева в проекция върху еклиптиката. С тази фаза започва новият лунен месец (според античната традиция – след първи лунен сърп). В днешната публикация ще направим кратък анализ на тази лунация и нейните ефекти.

Непосредствено преди новолунието, на 26 август, за кратко в часовете преди зазоряване можеше да се наблюдава сближаването на тънкия лунен сърп, непосредствено преди неговото изчезване, с Венера в нейната утринна фаза на Зорница. На езика на астрологията това е съвпад на Луна с Венера. Този съвпад обаче има специфично проявление, тъй като непосредствено след него следва опозиция на Луната със Сатурн – и това е последният ѝ аспект преди да напусне знака. В картата на лунацията се повтаря същият акцент – ден на Сатурн, час на Венера и Асцендент Везни, върху който имат управление двете планети, при това опозицията между тях попада в ъглови домове и става точна на следващия ден, 28 август, непосредствено след новолунието.

Имайки предвид, че опозицията между Венера и Сатурн попада по оста 4-10 дом в картата, тази тема вероятно ще получи силен резонанс в обществен план, т.е. на мунданно ниво. В рамките на предстоящия лунен месец на дневен ред могат да излязат и да получат по-остро звучене въпроси, свързани с материалния стандарт, като може да се отчете забавяща тенденция по редица важни икономически показатели в сферата на бизнеса и стопанската дейност.

Диспозитор на новолуние в Дева е Меркурий, който вече е преминал в знака Везни, а преди това е навлязъл в предретроградна сянка. В рамките на същия ден, на 27 август, Меркурий предстои да достигне своето максимално отстояние от Слънцето (максимална източна елонгация според астрономите и максимална западна според астролозите). Обикновено в тази фаза има най-удобни условия за наблюдение на планетата в небето (в момента е в своята вечерна фаза), но това зависи също така от локацията и атмосферните условия, както и от други астрономически показатели.

В картата на лунацията Меркурий се намира в 12 дом в опозиция с ретрограден Юпитер, което е слаба позиция и за двете планети. Получава аспект от Марс, с който обаче няма пълна рецепция и който в картата на лунацията има неблагоприятен статус – разположен в 8ми дом и извън секта. Десният квадрат на Марс към светилата създава фон за напрежение в социалната сфера. В момента нямаме работещо Народно събрание, което в мунданната астрология минава по 11ти дом. Така че това новолуние в 11ти дом поставя акцент върху някои злободневни теми в обществото, които може да са свързани със социалната система, трудовия пазар и здравни грижи за населението – по естествена сигнификация на знака Дева. Предвид неблагоприятното влияние на Марс, по тези индикатори за обществен просперитет може да бъде отчетена възходяща тенденция към влошаване. А за нарастваща тенденция към икономически спад и рецесия, както споменахме по-горе, говори опозицията на Венера, която управлява Асцендента на лунацията, със Сатурн. Проблемът с мигрантите и бежанците ще има своето продължение и ще се търсят по-адекватни решения, но по това направление има голяма вероятност от бюрократични пречки, излишна бумащина и демагогия. Картата на лунацията не дава указания за ефективни решения в рамките на предстоящия лунен месец.

Върху Асцендента на лунацията се проектира неподвижната звезда Спика (тъкмо е изгряла над хоризонта, но през деня не се вижда), която се намира в китката на съзвездието Дева – там, където държи житен клас. Тя традиционно е свързана със сезона на прибиране на реколтата. В комбинация със символизма на новолунието в зодия Дева това поставя акцент върху процеси, свързани с осигуряване на необходимото продоволствие за предстоящите по-нататък зимни месеци. Някои основни храни и суровини вероятно ще продължат да поскъпват, наред с намаляване на покупателната способност.

Разгледано в личен план, това новолуние поставя акцент върху нерешени конфликти във вече съществуващи дългосрочни връзки и отношения, както и тяхната валидация в обществото от гледна точка на бъдеща перспектива. В този контекст някои ще са изправени пред трудни, но необходими решения. Тези ефекти, разбира се, зависят от спецификата на индивидуалния рожден хороскоп и не са еднакво валидни за всички.

От гледна точка на популярната масова астрология предстоящото новолуние поставя следните акценти:

  • Хигиена, здраве, профилактика, природосъобразен режим и очистващи процедури
  • Практичност, търсене на рационални решения, насоченост към конкретни резултати, прецизност и анализ на всички важни детайли
  • Социална отговорност, служене, грижа за ближния и за околната среда
  • Ориентация към полезност и целесъобразност
  • Скромност и смирение, чистота – вътрешна и външна, преодоляване на вредни навици

.

Сподели: