Политика и астрология – връчване на мандат

Астрология и политика.

На 01 юли в 17:00 часа 2022 (новината излиза в медиите в 17:02 часа), българският президент връчва мандат за правителство на новия кандидат за премиер.

 

Нека да разгледаме картата на събитието с методите на античната катархен астрология – ”астрология на началото”.

 

На Асцендента в събитийната карта изгрява 19ят градус на знака Скорпион, а близо до изгряващия градус се намира Низходящият лунен възел – Опашката на дракона. Според редица традиционни трактати 19ят градус на Скорпиона има по-негативно тълкуване и се счита за един от разрушителните градуси. Низходящият възел също привнася такава символика. Върху Асцендента се проектират Щипките на Скорпиона, а върху Медиум Цели – неподвижната звезда Регулус в сърцето на съзвездието Лъв. Това говори за много силна мотивация, конкурентна нагласа и борба за власт.

 

Допълнително влияние върху Асцендента има и Меркурий, който освен това е часови управител на картата. Той вече преминава в специфично състояние – непосредствено преди смяна на фаза и хелиакален залез. Освен това в картата на събитието Меркурий има управление върху Медиум Цели (10ти дом), което има отношение към държавното управление. Меркурий, макар и разположен в знак на есенциално достойнство, се намира в един от неефективните домове и преминава във фаза, която предполага доста неясноти, интриги, тайни споразумения, опити за надлъгване и търговия с политическо влияние.

 

Луната вече е преминала във видима фаза (след първи лунен сърп), но в картата тя няма никакъв аспект със Слънцето, макар и да е налице рецепция между светилата. Това също говори за слаба координация на процесите.

 

Вероятно ще бъдат направени опити за постигане на някакво споразумение с опозицията, възможно е също така да има намеса от страна на външни партньори като своеобразни медиатори и консултанти. Тези първоначални опити по всяка вероятност няма да се увенчаят с успех.

 

Последните аспекти на Луната ще бъдат с Меркурий, Сатурн и Марс. Марс, който има управление върху картата на събитието, се намира в един от неефективните домове, освен това вече е навлязъл в последните градуси на знака, където са терми на малефици и по този начин се получава специфична рецепция със Сатурн, който в момента е в терма на Марс. Сатурн също не е в силна позиция по фаза и дом. Въз основа на това може да се направи заключението, че независимо от опитите да се изгради действащо правителство (Луната апликира последователно към Меркурий и Марс, които имат управление върху двата най-важни ъглови дома в картата), ще има силна и устойчива съпротива от някои стари играчи и партии на статуквото – това е показано от предстоящата опозиция  на Луната с ретрограден Сатурн, която предхожда тригона ѝ с Марс. Фактически така Луната завършва престоя си в знака Лъв, сключвайки последователно аспекти с планети злосторници. Тяхната позиция в кадентни домове не дава указания за трайни резултати, дори ако хипотетично се приеме, че може да бъде съставено ново правителство. Допълнително указания в тази посока дават и специфични дни на Луната в картата на разглежданото събитие. В първия от тези дни Луната се увеличава в своята светлина и има смесени аспекти, в които има преобладаващо влияние на добри планети, но слабо поставени. Вероятно ще бъдат предприети опити за постигане на споразумение. Следващият ден на Луната вече не дава благоприятни указания – тя нараства в своята светлина, апликира към Опашката на Дракона и получава напрегнат аспект от Сатурн, без подкрепа от добротворци. Завършекът на процеса е белязан от Сатурн, който с оглед на неговата фаза и домова позиция няма силата да произведе траен ефект в посока на изграждане на нещо по-качествено и иновативно като краен продукт от съвместните усилия. Сатурн по естествена сигнификация също има връзка с властта. За съжаление не липсват индикации, че политическата криза у нас може да има по-продължителен характер, поради хаос, разединеност, липса на добра координация и слаба нагласа за водене на конструктивен диалог

Сподели: