Стационарна планета

Стационарна фазa на планетите

В тази публикация ще ви запознаем с мнението на астролога Гуидо Бонати за стационарна
планета

”Когато сигнификаторът ( планетата) се намира във втората си стационарна
фаза, към директен ход, това означава пречка и зло, които вече са в миналото.
Някои казват, че втората стационарна фаза е толкова добра, колкото директният
ход на планетата, но това е като човек, който е бил болен и оздравява, а те
твърдят, че е здрав, което не е изцяло вярно, а донякъде, тъй като той още се
възстановява. Или като обобщение може да се каже, че първата стационарна фаза
не е толкова неблагоприятна, колкото ретроградната, както и втората стационарна
фаза не е толкова добра, колкото директният ход.”

Тези фази, наред с хелиакалните, са от съществено значение при всеки
един астрологичен анализ, било то натален, хорарен или елективен. Фазата на
планетата играе водеща роля при оценка на нейната сила и очаквани резултати, в
зависимост от това на какво е сигнификатор в астрологичната карта. Без доброто
познаване на тези фази и техните специфични ефекти не може да се направи
качествен и прецизен астрологичен анализ

Сподели: