Традиционен астролог

В тази статия ще ви запознаем с целите и подхода на един традиционен астролог по време на консултация. Какво да очаквате, когато изберете такъв специалист?

 

Първо – фокус върху конкретиката. На консултация при традиционен астролог не се лее вода, не се извършват психотерапевтични сеанси, не се чисти карма,  не се прескача от тема в тема с използване на обтекаеми формулировки. Консултацията не започва ”от вратата за краката”, а изисква предварителна подготовка по казуса, без импровизации на момента (и без ректификации, скалъпени за 10 минути). И това не е въпрос на малко опит или слаба интуиция, а на отговорно отношение от страна на астролога.

 

В една от нашите статии бяхме споменали за тематичния подход, той е водещ при такъв тип консултанти. Предварително се уточнява конкретна тема от наталната карта, която изисква по-детайлно разглеждане (или някои по-важни теми), и се прави анализ в това направление. Характерната особеност на традиционната астрология се състои в това, че всяка тема представлява отделен анализ, за който се използват специфични методи и инструменти.

 

На второ място – популярният сред повечето съвременни астролози психологически портрет не заема водещо място при консултация с традиционен астролог. Да, има начини да се определят присъщите на индивида психологически особености, но в основата на такъв анализ стои оценката на темперамента, а също така на качествата на душата и ума. За целта се използват доста по-различни методи в сравнение с модерната психологическа астрология.

 

Трета особеност – традиционният астролог работи с точни и проверени данни. Ако часът ви на раждане е под съмнение или изисква допълнително прецизиране, ще му бъде направена задължителна ректификация. С методите на традиционната астрология. При това за ориентир се вземат изходните данни, а не опитът за ректификация, извършен от някой предишен астролог (или астролози). И външните характеристики и маниери на човека далеч не са водещи за определяне на изгряващия знак (ако той е под въпрос), макар че също биха могли да бъдат някаква подсказка. При една писмена консултация или дистанционна в онлайн формат астрологът не винаги има възможност да наблюдава клиента – визия, реакции, поведение. Нито ще се прави ректификация по снимка. Това би било твърде несериозно. Традиционната астрология борави с факти, а не със субективни впечатления.

 

На четвърто място – античната традиция разглежда съдбата от детерминистична гледна точка, а не от позиция на кармата. Това обаче съвсем не означава, че във философската й основа липсва компонента, третираща духовните цели на човешкото битие и качествата на човешката душа. От зората на античната астрология (когато още е била наблюдателна наука за небето) съществуват такива техники – първо във Вавилон, след това в Египет и Гърция. Някои от тях са силно повлияни от Херметичното учение. За разлика от това съвременната западна астрология, която е психологически ориентирана, разглежда и кармичния потенциал на човека, макар и с по-оскъдни методи за анализ. Учението за кармата, т.е. за скритите причинно-следствени връзки и за резултата от нашите минали и настоящи действия и постъпки, е сред фундаменталните принципи, заложени във ведическата астрология – от античността до днес. И ако говорим за ”кармичен анализ”, това е приоритет на източната философия. В това отношение модерната западна астрология предлага много по-фрагментарен и не толкова многопластов прочит.

 

Пета особеност се състои в това, че целта на традиционната астрология не е клиентът ”да се почувства по-добре” по време на консултация. Емпатията е качество, което се приветства при всеки консултиращ астролог. Но ако търсите консултация с ефект на психотерапевтичен сеанс, традиционен астролог може би не е най-удачен избор. Такъв астролог ще ви предложи конкретни варианти и решения съобразно ситуацията и обстоятелствата, в които се намирате. Оттам нататък изборът е ваш – как да действате, дали да действате и как да приемете последиците от своите действия или бездействие. Астрологът оценява качеството на времето и дава съвети за подходящи решения. Този принцип е валиден за астролозите от всички школи и направления. Традиционният астролог се придържа към тясна специализация и не е ”на всяка манджа мерудия”. При необходимост от психотерапевтична консултация той ще пренасочи клиента при съответния специалист, който има нужните компетенции. В традиционната астрология рядко се срещат доморасли психолози, защото има ясно разграничаване на ролята на астролога консултант и на психотерапевта, както и тази на лекаря.

 

И шесто, с което ще завършим тази статия: традиционната астрология не предлага широк спектър от ”проработки”, нито възможност да се ”надскочи” потенциалът, заложен в хороскопа, с ”повдигане на вибрация”. Нито ще ви каже, че малефиците могат да станат бенефици (или че въобще няма такова понятие), а напрегнати аспекти и конфигурации в картата не съществуват (и следва да се избягва тази дума, сякаш е някаква ерес). Тя дава ориентир и насоки за това как можем най-добре да изживеем и да изпълним своята съдба, вземайки адекватни решения. Преди години консултирах една млада интелигентна дама, която се занимаваше с йога и алтернативна медицина. Потърси ме за конкретна прогноза – дали годината е подходяща за вземане на професионално решение, свързано със стартиране на частен бизнес, но беше твърдо убедена, че чрез заниманията си с духовни практики може изцяло да преодолее негативните указания в годишната прогностична карта за период, който не е особено благоприятен за рискови бизнес начинания. В крайна сметка не получих обратна връзка какъв е бил нейният избор и дали е решила да действа ”въпреки” прогнозата, или да изчака ситуацията да се промени. В такива случаи астрологът е длъжен да запази обективност, но изборът за това как да се ”изживее” прогнозата вече изцяло зависи от клиента. Има клиенти, които търсят консултация, водени от любопитство или несигурност, но в крайна сметка не вземат под внимание получения съвет. Астрологът оценява потенциала на наталната карта и на конкретния житейски период, с което клиентът може да се съгласи или да не се съгласи – тук вече се включва субективният човешки фактор. Затова консултация с традиционен астролог ще ви бъде от полза само ако наистина търсите конкретни решения и имате готовност да се вслушате в странично мнение, а не с цел просто да ви изслуша някой и да поеме част от емоционалния ви товар. Разбира се има и такива астролози, те са заели друга ниша. Така че нашият съвет към вас е да избирате астролог съобразно вашите очаквания относно консултацията – като съдържание, тематичен фокус и ефекти. Това ще ви спести хаотично обикаляне по астролози и избор на консултант по метода ”проба-грешка”, и не на последно място – време и пари

Сподели: