Силата на елективната астрология

 

Изборът на дата и час за стартирането на дадена
дейност е бил от голямо значение в миналото. На елективната астрология се е
гледало също като на инструмент за бързо израстване в духовен план. В
материален план тя се е използвала при започване на война, полагане на основите
на град, сключване на съюз или сделка.

Едни от най-известните елекции, за които
имаме почти сигурни данни, са строежът на Константинопол и съответно падането
на Константинопол.

Константинопол е бил столица на Източната
римска империя и впоследствие на Византия. Град с магична атмосфера, родил
много знатни личности и донесъл много промени в света. Неговите стени били
огромни и градът се е считал за непревземаем. От основаването си през 330
година до падането си през 1453 година под османска власт той е бил символ на
православието, мъдростта, знанието и богатството.

Дали градът случайно е оцелял стотици
години и дали случайно е бил превзет точно през 1453 година?

От научни публикации и преводи имаме
данни, че откриването на Константинопол на 11 май 330 година около 07:40 не е
било случайно. Астролозите са направили прогноза, че градът ще оцелее
няколкостотин години. Така и се оказва. Ще разгледаме картата на
Константинопол.

Това е първата карта от 11 май 330 година
около 07:40 с Асцендент в 5 градуса Рак.

Както виждаме, изгрява Рак и в знака имаме
двата бенефика – Юпитер и Венера, които също изгряват! Юпитер е в своята
екзалтация, управляващ както Асцендента по екзалтация, така и най-високата
точка в хороскопа – Медиум Цели в Риби. Тоест един знаменит, духовен статус на
града се постига чрез положението на Юпитер. Имаме също и изгряваща Венера в
своя триплицитет и декан. Венера управлява дома на Добрия Дух – дом, свързан с
успехи и почести! Намираме и Слънцето в него – главното светило в картата.
Венера вижда своя знак и съответно Слънцето и го подкрепя. Сатурн не успява
много да нарани Слънцето, тъй като Сатурн е приет. Другото светило в картата и
управител на изгряващия знак по домицил – Луната е във 2-ри дом в съвпад с
кралската звезда Регулус, с природа на Юпитер и свързана с царска власт. Луната
също така не е наранена. Както виждаме влиянията, които предопределят
планетарните позиции, се затвърждават и с времето, и Константинопол се превръща
именно в това – духовен център и символ на власт и богатство.

Следващите карти са свързани с падането на
Константинопол. Едната е на лунацията преди падането, а другата е от момента на
падането на града. Както знаем от историята, много войски са се опитали да
превземат столицата, но не са успявали.

Твърди се, че османците са чакали 12
години за този момент! Тоест избирането на деня за финалната атака е станало
поне 12 години преди падането на града. Също така няколко дни преди падането на
града имаме затъмнение – то е оменът (небесно знамение), който са чакали
астролозите около османския владетел (в известния сериал по Нетлфикс ”Rise of
Empires: Ottoman” се говори именно затова). Затъмнението означавало и че денят
за финалната атака наближава.

И така в картата от 22 май 1453 година
виждаме, че има затъмнение по оста Стрелец-Близнаци. Също така в тази карта
Слънцето залязва – това е символ, че царската власт отминава. Луната в първи
дом и на ъгъл показва наличието на война.

В третата карта от 29 май 1453 година в
деня на падането и час на започването на атаката изгрява отново Рак. Но този
път в него виждаме един зле поставен малефик, който ще изгрява и ранява
Асцендента. Отделно ретроградният Сатурн хвърля квадрат и също ранява
Асцендента. В първата карта, на основаването на града, имаме 2 бенефика, а тук
имаме два малефика! Също така Сатурн управлява победителя в битката –
Османската империя, а домовата му позиция показва, че се полагат основите на
нещо ново.

Точно как са направили елекцията
астролозите на османския султан не е ясно, но най-вероятно са използвали
неговата рождена карта и също така вероятно са гледали картата на основаването
на Константинопол.

Тези примери показват, че в някои случаи
трябва да се чакат години, за да се направи съвършената елекция, която да
донесе големи постижения.

 

.