Тригон Венера Юпитер на 6 септември 2021

В близките дни ще се заформи тригон Венера Юпитер между двете планети добротворци или бенефици. Тригонът традиционно се счита за хармоничен аспект, с по-силно влияние от секстила. Той обединява планети от един триплицитет, в случая въздушен.

Тук обаче доминира влиянието на Венера, тъй като тя прави десен аспект, а и освен това в момента Юпитер е със слаб космически статус – в ретроградна фаза и в знак, където няма есенциални достойнства. Докато Венера, освен че прави десен аспект, е в директна фаза, видима и разположена в собствен домицил или владение дом.

Нека да видим какво казва античният астролог Доротей Сидонски за тригона между двете планети: ”Ако Юпитер е в тригон с Венера, това дава любезни хора, с добри обноски, приятни при общуване, учтиви, остроумни и светски. Освен това те много силно ще желаят или ще се домогват до някой или нещо (бел. прев.: авторът намеква за любвеобилна природа). Но като цяло чрез полезни приятелства или жени ще преуспеят в живота.”

От практически опит можем да споделим, че в натална карта на жена такъв аспект дава известна доза късмет що се отнася до външния живот, както и до материални придобивки. Понякога може да даде и успех по брачна линия, но това вече зависи от спецификата на рождената карта, кои са брачните сигнификатори и как са поставени. В мъжка карта може да даде прояви на щедрост, но също така и склонност към повече любовни увлечения.

За светски интеракции това е благоприятен аспект, такъв човек може добре да се интегрира в дадена среда или да направи първоначално положително впечатление там, където е необходимо. Ако говорим за характера и вътрешния живот на човека, там вече се вземат под внимание други сигнификатори, когато определяме темперамента, емоционалната динамика, душевните и ментални качества. Защото много често се случва външното впечатление да е измамно и силно да се разминава с вътрешната същност на натива. Човек с на пръв поглед приятни маниери може да бъде емоционално лабилен и небалансиран. Светските обноски са тип заучено поведение, докато вътрешната същност остава неизменна.

Едно от по-неблагоприятните проявления на такъв аспект, което също зависи от статуса на двете планети в рождената карта, може да бъде свързано с по-повърхностно отношение, ако говорим за лични връзки и приятелства. Дава и по-високи очаквания в материалната сфера, известна доза оптимизъм, склонност към излишества и разчитане на външна подкрепа, било то посредством други хора, полезни връзки или, както се казва, по волята на случая.

Сподели: