Анализ на Хорарен въпрос

Традиционна хорарна астрология

Традиционната хорарна астрология може да се използва при задаването на въпроси, които са продиктувани от реална конкретна ситуация, която вълнува или засяга питащия, а не от любопитство (тоест мотивът при задаването на въпроса трябва да бъде чист и искрен), зададени са точно и питащият е съгласен да чуе дори и неща, които евентуално няма да му харесат. Случва се отговорите да не са еднозначни, тоест да се отговори само с ДА или НЕ, и понякога са по-сложни. Работи се основно по картата на момента на задаване на въпроса, а не толкова върху рождената. Астрологът има нужните техники да оцени дали въпросът отговаря на тези условия, но идеята е консултацията да е от помощ на питащия и затова е хубаво задаващият въпроса (т.нар. кверент) да знае тези основни правила. Хорарната астрология не е толкова психологическа астрология – тя е повече предсказателна и цели да насочи питащия към оптималния избор в дадена ситуация. В някои от случаите звездите показват как ще се развие ситуацията и питащият няма кой знае каква възможност да повлияе върху развоя, а само да се подготви в други случаи питащият има правото на избор и тук идва от помощ този тип астрология – да разчете какво звездите вещаят за всеки един от възможните избори и какво следва от това. Изборът остава за питащия, но предимството е, че той вече прави информиран избор.

  • Какви са предимствата на традиционната хорарна астрология (която не работи с Плутон, Уран, Нептун, астероиди и минорни аспекти или, ако работи, то е по изключение и допълнение, те могат само да дадат повече детайли, но не и самостоятелно да отговорят на въпроса; Уилям Лили е пример за това – десетки казуси разрешава без да ги е ползвал). Тя предоставя много по-голям набор от техники, които могат да се използват. Разчита се на знанията и опита на астролозите от античността, които са се доказали в продължение на хиляди години, като основата е запазена и всеки астролог на база на практиката си добавя своите виждания и по този начин надгражда. Виждаме една техника, дадена от Доротей през елинизма, и после същата се използва чак при Уилям Лили през ренесанса.
  • В какви ситуации може да се използва този тип астрология и при какви примерни казуси?
  • При започване на работа или кандидатстване за дадена позиция – дали е подходяща и дали ще бъде назначен питащият. При предстоящо пътуване в чужбина – дали ще се случи или дали е удачно. При предстоящо кандидатстване за обучение – дали конкретната сфера или университет са подходящи и дали ще бъде приет човекът. Дали даден изпит ще бъде взет. При сънища – какъв е бил сънят и за какво се е отнасял. При съмнения за достоверна информация. При изгубени вещи и ценни активи –къде са и дали са изгубени или откраднати. Кой е вероятният извършител? При покупка на имот – дали ще се случи продажбата/покупката и дали е удачна. Дали цената е висока или ниска. При бизнес отношения – дали е удачно дадена стока да бъде закупена. Дали клиентите ще я харесват. При лични взаимоотношения – дали конкретният партньор е подходящ, има ли указания за връзка и, ако да, каква ще е тя – дълготрайна или не. При съдебни дела – дали адвокатът е подходящ, ще бъде ли спечелено делото, ще бъде ли осъден даден човек. При здравословни проблеми – каква е причината за конкретно заболяване, кога може да се очаква подобрение. При изгубени/изчезнали хора или домашни любимци – къде са те и дали ще бъдат открити. При съмнения за бременност и какъв пол ще е детето.

Това са най-често срещаните въпроси. Както се вижда, това е практическа астрология, защото има приложение за конкретни реални проблеми. Хубавото при този тип астрология е, че често се вижда резултатът и може да се направи верификация и проверка, тоест има и научноизследователски момент. Защо се получават т.нар неверни отговори или астрологът казва едно, а се получава друго? Първият вариант може да е свързан с това, че въпросът не е зададен според правилата (които бяха споменати в началото), вторият вариант е, че Вселената е преценила, че към момента не трябва да се знае отговорът, третият е, че астрологът е допуснал грешка – и той е човек и също може да сгреши.

Отговорът на въпроса и анализът съответно е писмен и се получава до 3 дни след задаването на въпроса. За повече подробности можете да се свържете с нас, използвайки нашата форма за контакт.