Елективната (изборна) астрология.

Избор на дата и час за ново начинание или важно за Вас събитие се прави от практикуващ астролог, който познава принципите на Елективната (изборна) астрология.

При изготвяне на индивидуална елекция астрологът задължително се ръководи от наталната карта на питащия. Така се процедира при избор на дата и час за такива важни житейски събития като сключване на брак, планирано раждане със секцио, стартиране на нов проект, завеждане на съдебен иск, фирмена регистрация. При фирмена регистрация не винаги е възможно да се спази избраният час, затова по изключение може да бъде направен само избор на подходяща дата.

Изборът на дата и час за сключване на граждански брак се синхронизира с наталните карти на двамата партньори. По същия начин се процедира и при избор на дата и час за планирано раждане със секцио. Вторият случай е доста специфичен и е желателно такава намеса да се допуска при наличие на медицински показания за раждане с хирургична интервенция.

Необходимо време за изготвяне на елекция – от 3 до 5 работни дни, в зависимост от трудоемкостта на казуса. Услугата се предава в писмена форма.

За повече подробности можете да се свържете с нас, използвайки нашата форма за контакт.