Прогностичен анализ

При прогностичен анализ се използват редица методи и техники от традиционната предиктивната астрология – солар, дирекции, фирдари, профекции и т.н

Необходимо време за изготвяне на прогностичен анализ – 7 работни дни.

Услугата се предава в писмена форма.

За повече подробности можете да се свържете с нас, използвайки нашата форма за контакт.фри