Херметична астрология и астрална магия

Предполага се, че астрологията прониква в Египет благодарение на халдейските жреци по времето, когато Египет е бил под персийско владичество. Първоначално халдейското предсказателно изкуство се е практикувало в храмови комплекси. Херодот споменава за това, че египетските жреци са умеели да предсказват човешката съдба според деня на раждане. Системата на 36 дома или декана по своя произход е египетска. Египетската година се е разделяла на 36 декади, управлявани от божествата на 36те деканата, тъй наречените ”господари на времето” (хронократорес). Също така от египетската традиция идва методът катархай, в чиято основа стои системата на хронократорите, тоест вярата във властта и преобладаващото влияние на звездата, която в даден момент е управлявала времевия отрязък.

 

Тъй като в основата на античната египетска и на най-ранната елинистична астрология стои херметичното учение, често се задава въпросът каква е била ролята на Хермес Трисмегист в утвърждаването на астрологичната наука в Египет. Няма достатъчно исторически свидетелства, с чиято помощ да се конкретизира със сигурност епохата, в която е живяла тази енигматична фигура. Но несъмнено Хермес се счита за един от най-древните автори, често го поставят на една линия с жреца Петозирис и фараона Нехепсо – автори на астрологичен сборник от 2 век пр. Хр., цитирани от редица по-късни елинистични автори. В Пета книга от ”Апотелесматика” на Манефон се споменава за Хермес като изобретател на астрологията, който е нямал равни освен Петозирис. В своя ”Матезис” Фирмикус Матернус казва, че е превел всичко, ”което Хермес и Анубис са разкрили пред Асклепий, всичко, което Петозирис и Нехепсо са изложили в детайли, всичко, което са създали Авраам, Орфей и Критодем, както и други учени астролози.” Някои обаче считат, че Хермес е бил създател на астрологичната наука, чиято традиция по-нататък следват всички останали.

 

Астрологът Хефестион изтъква, че ”прочутият Нехепсо(-Петозирис) е вземал информация от Салмесхойниака [антични ръкописи], които вероятно са били по-древни от ръкописите на Нехепсо-Петозирис.” Ямблих казва, че Салмесхойниака съдържа само малка част от доктрината, включена в трактатите на Хермес. Що се отнася до Тема Мунди [бел. прев.: Хороскопът на Света], Фирмикус Матернус споменава за двойна традиция от един и същи тип: ”Ето какъв е Хороскопът на Света според Петозирис и Нехепсо, наследили го от Асклепий и Анубис, на които тайните на тази наука са били разкрити от всемогъщото божество Хермес.” За древната херметична традиция се споменава в един фрагмент от античен папирус (138 г. сл. Хр.), в който се третира влиянието на планетите – ”Седемте Божества”, чиято уводна част започва със следните думи: ”След като изучих много книги от традицията, която е стигнала до нас от древните мъдреци, искам да спомена за книгите на халдеите и на Петозирис, и най-вече на фараона Нехеус (Нехепсо), защото те са създали своето учение, заимствайки го от нашия господар Хермес и от Асклепий, който е Имуфес, син на Хефест (Птах)…”. Анонимният от 379 г. сл. Хр. в своя ръкопис пише следното:  ”Нашите египетски предци са споменавали за тези неща и са написали за тях: пръв сред тях бе Хермес и в своята ”Апотелесмата космика” той е направил изложение за галактическия изгрев на Кучето.” [бел. прев.: говори се за неподвижната звезда Сириус от съзвездието Голямото куче]. Юлиан от Лаодикия (5 век сл. Хр.) приписва на Хермес доктрината за зодиакалните знаци и деканите, които са се ползвали от по-късните автори.

 

Що се отнася до това откъде Хермес е получил своите научни знания, според античната традиция това идва директно от Бога. Псевдо-Манефон само споменава, че към него (Хермес) била особено благосклонна специалната орисия на небесните звезди. По-късно като такъв тип божествено просветление се третират и знанията, получени и споделени от Петозирис-Нехепсо.

 

Доктрината на Хермес, която разглежда зодиакалните знаци, деканите, местата (домовете) и съдбите (жребиите), както и астромедицината (йатроматематика), се цитира от по-късни астролози. Именно в контекста на връзката с Тема Мунди, т.е. домицилите на планетите в определени зодиакални знаци в Хороскопа на раждането на Света, Фирмикус Матернус споменава за херметичното откровение, предадено на Нехепсо-Петозирис от Асклепий и Анубис. Анонимния от 379 г. споменава за книга на Хермес, в която се говори за връзката на деканите с определени заболявания. Юлиан от Лаодикия казва, че ”Хермес Трисмегист и онези, които са използвали неговото учение, са ни предали знанието за зодиакалните знаци, за природата и енергията на всеки от тях.” Павел Александрийски изброява седемте съдби, съответстващи на седемте планети според херметичната книга ”Панаретос”, а в своя коментар относно Павел Александрийски Хелиодор (живял около 500 г. сл. Хр.) пише следното: “Трябва да се знае, че Хермес Трисмегист е говорил за тези съдби в книга, която се казва ”Панаретос”, където той разкрива също така влиянието (апотелесмата) на тези съдби, благодарение на които може без странична помощ да се предскаже цялото бъдеще без да има нужда от други изследвания; този божествен човек (Хермес) ни е учил, че съществуват седем съдби съобразно седемте планети.” По-късно се споменава и за връзката на додекатемориите с херметичното учение. Последователи на херметизма има и в арабската традиция, а впоследствие за Хермес се говори и в редица латински ръкописи.

 

По-подробно за деканите се споменава в Свещената Книга на Хермес, в която той води диалози с Асклепий. Тук ще ви запознаем с интересен фрагмент от античния текст.

 

”Представих пред теб формите и фигурите на 36 декана, които се съотнасят със зодиакалните знаци, и ти показах как да се изографиса всеки от тях и да се използва в хороскопа.  Добрият Демон и домът…(?) Ако направиш този пръстен и го носиш, ще притежаваш могъщ талисман, защото всички въздействия, които са насочени към човека чрез влиянията на звездите, могат да бъдат изцелени от тези декани (”тоутоис” – предмети). Ако почетеш всеки от тях, използвайки неговия камък и неговото растение, а освен това и неговата форма, ще имаш могъщ талисман. Защото нищо не се случва без активното участие на деканите, тъй като те съдържат в себе си Вселената.

Зодиакалният кръг в своето въплъщение (”едзерхетай”) е изграден съобразно частите на света – ето как той се разпределя на части:
Овенът е главата на Света, Бикът е шията, Близнаците са раменете, Ракът са гърдите, Лъвът са плешките, сърцето и страните на гръдния кош, Девата е коремът, Везните са седалището, Скорпионът са гениталиите, Стрелецът са бедрата, Козирогът – коленете, Водолеят – долната част на краката, Рибите са стъпалата.
По такъв начин всеки зодиакален знак има власт над съответната част от тялото и има определено влияние върху тази част, и ако искаш да избегнеш страданията, причинени от декана, изографисай върху камък формата и фигурата на деканите, и като поставиш отгоре (върху камъка) растението на всеки декан и неговата форма, направи от това талисман, носи го като могъща и щастлива закрила за твоето тяло.”

 

Това са фрагменти от т.нар. нисш херметизъм, свързан с астралната магия. Също така в херметичния корпус има дялове, посветени на катархен астрологията (определяне на начинанията), алхимията и астрологичната медицина. 

Източници на информация:

·       текстове от Херметичния корпус

Festugiere A. La revelation d’Hermes Trismegiste

Сподели: